..U ovoj fotoslagalici, dijelovi se mogu pomicati samo u prazno (sivo polje). U prazno polje je moguće pomjeriti samo ona polja koja se nalaze neposredno do njega.

Da bi započeli igru, potrebno je kliknuti na PROMJEŠAJ.

 

Ukoliko ispravno sastavite ovu sliku, na monitoru će vam se prikazati jedan višecifreni broj. To je potvrda da ste bili uspješni.


Učitavamo sliku. Molimo sačekajte..